RECULL DE TEMES QUE S'OFERTEN
Es mostren els temes dels que tenim persones Sčniors disposades a fer el mentoratge de treballs de recerca.
Atčs que la temŕtica és molt amplia per poder tenir coneixement de tot, es concreta en quins aspectes hi ha aquest coneixement de manera que permeti poder concretar i centrar el treball que calgui fer.
A mesura que hi hagi persones amb altres coneixement s'aniran incorporant a l'apartat corresponent.

CIENCIES DE LA COMUNICACIÓ


Les ciències de la comunicació o comunicologia agrupen disciplines que estudien, analitzen o discuteixen els fenòmens socials relacionats amb la comunicació, així com els mitjans que s'empren i el conjunt semiòtic que construeixen, generant els seus propis mètodes d'estudi i eines analítiques.
L'objecte d'estudi de les ciències de la comunicació -els processos i fenòmens de comunicació-, amb freqüència és també abordat per altres disciplines, entre les quals és possible esmentar la sociolingüística, la sociologia, l'antropologia social, la cibernètica i la psicologia social , entre d'altres.
Encara que és possible parlar de comunicació massiva des de la invenció de la impremta per Gutenberg, no va ser sinó fins a la dècada de 1920 quan es van dur a terme els primers estudis sobre la influència de la propaganda en el context de l'Europa de la Segona Guerra Mundial, amb l'ascens dels règims feixistes d'Alemanya i Itàlia. Si bé els clàssics grecs com Aristòtil, Gòrgies i Sòcrates, van parlar de la persuasió com una manera per dur a terme el procés de la comunicació; aquests autors es van quedar al nivell lògic-semàntic de la qüestió i no plantejar l'assumpte des del punt de vista d'una societat completa.

CiutadaniaPlural
.

  Per comprendre les societats actuals, plurals, complexes i interconnectades, no és suficient amb explicacions abstractes. Necessitem que aquestes s'enriqueixen amb els relats sobre les experiències de les persones al llarg dels seus itineraris vitals, i també, que les dades col·lectives facin intel·ligibles les decisions individuals.

S'ofereix un model d’organització i elaboració de documents concebut per a facilitar la construcció d’un coneixement plural sobre el passat i el present, relacionant explicacions col·lectives amb explicacions personals.

Inforparticipa: avaluació de les web municipals  

www.mapainfoparticipa.com El Mapa InfoParticipa al qual li dediquem aquest web, és el Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya, que es va concebre l’any 2012. Es va construir la plataforma per realitzar l’avaluació dels  ajuntaments de Catalunya.
amb 52 Indicadors , adaptats a les Lleis de Transparència.

La dicció
 
és la forma d'emprar les paraules per formar oracions, ja sigui de manera oral o escrita. Es parla de bona dicció quan l'ocupació d'aquestes paraules és correcte i encertat en l'idioma al qual aquestes pertanyen, sense atendre al contingut o significat del que va expressar l'emissor.
La paraula dicció prové del llatí Dictio, -nem, 'manera de parlar'.
 
En parlar i -sobretot- en cantar, cal evitar els vicis o defectes de dicció, com els exemples següents: -vistes, -íbanos, -gratituo, -tualla, -Saltío, -desborrar, -cállensen, -nadien. [ cita requerida] la col·locació de la veu consisteix a produir-la correctament, tenint en compte la respiració, la col·locació correcta del diafragma, la posició dels llavis, l'articulació i, per descomptat, la dicció
 
0ratoria
 
És l'art de parlar amb elocuencia.1 En segon lloc, és també un gènere literari format pel discurs, l'arenga, la dissertació, el sermó, el panegíric, entre d'altres diverses.
Aquest segon sentit més ampli s'aplica a tots els processos literaris que estan plantejats o expressats amb la mateixa finalitat i amb propòsit persuasiu. Aquesta finalitat de persuadir el destinatari és la que diferencia l'oratòria d'altres processos comunicatius orals. De la mateixa manera que la finalitat de la didàctica és ensenyar i la de la poètica delectar, el que pretén l'oratòria és convèncer d'alguna cosa. La persuasió consisteix que amb les raons que un expressa oralment s'indueix, mou o obliga a un altre a creure o fer una cosa. Ara bé, no és la seva única finalitat. El propòsit de l'oratòria pública pot anar des transmetre informació a motivar la gent perquè actuï, o simplement relatar una història. Els bons oradors haurien de ser capaços de canviar les emocions dels seus oients i no només informar-los. L'oratòria pot ser una poderosa eina que s'usa per a propòsits tals com la motivació, influència, persuasió, informació, traducció o simple.


La sociolingüística

és la disciplina que analitza la relació entre la societat i el llenguatge; tant en la manera com una comunitat adquireix i utilitza la llengua com en els trets culturals, socials, ideològics i econòmics que es poden deduir del discurs.

La sociolingüística s'ocupa tant dels usos lingüístics efectius, conscients i inconscients, com dels simbòlics (connotacions, valors i actituds) estudia els canvis estructurals que són l'objecte de la lingüística històrica i, a més, tracta d'explicar el perquè d'aquests canvis, mentre que la lingüística estricta es limita a la descripció de la forma.

Utilitzem galetes prňpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i el seu us. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra Política de cookies