RECULL DE TEMES QUE S'OFERTEN
Es mostren els temes dels que tenim persones Sèniors disposades a fer el mentoratge de treballs de recerca.
Atès que la temàtica és molt amplia per poder tenir coneixement de tot, es concreta en quins aspectes hi ha aquest coneixement de manera que permeti poder concretar i centrar el treball que calgui fer.
A mesura que hi hagi persones amb altres coneixement s'aniran incorporant a l'apartat corresponent.

CIENCIES DE LA COMUNICACIÓ


Les ciències de la comunicació o comunicologia agrupen disciplines que estudien, analitzen o discuteixen els fenòmens socials relacionats amb la comunicació, així com els mitjans que s'empren i el conjunt semiòtic que construeixen, generant els seus propis mètodes d'estudi i eines analítiques.
L'objecte d'estudi de les ciències de la comunicació -els processos i fenòmens de comunicació-, amb freqüència és també abordat per altres disciplines, entre les quals és possible esmentar la sociolingüística, la sociologia, l'antropologia social, la cibernètica i la psicologia social , entre d'altres.
Encara que és possible parlar de comunicació massiva des de la invenció de la impremta per Gutenberg, no va ser sinó fins a la dècada de 1920 quan es van dur a terme els primers estudis sobre la influència de la propaganda en el context de l'Europa de la Segona Guerra Mundial, amb l'ascens dels règims feixistes d'Alemanya i Itàlia. Si bé els clàssics grecs com Aristòtil, Gòrgies i Sòcrates, van parlar de la persuasió com una manera per dur a terme el procés de la comunicació; aquests autors es van quedar al nivell lògic-semàntic de la qüestió i no plantejar l'assumpte des del punt de vista d'una societat completa.

CiutadaniaPlural
.
  Per comprendre les societats actuals, plurals, complexes i interconnectades, no és suficient amb explicacions abstractes. Necessitem que aquestes s'enriqueixen amb els relats sobre les experiències de les persones al llarg dels seus itineraris vitals, i també, que les dades col·lectives facin intel·ligibles les decisions individuals.

S'ofereix un model d’organització i elaboració de documents concebut per a facilitar la construcció d’un coneixement plural sobre el passat i el present, relacionant explicacions col·lectives amb explicacions personals.

Inforparticipa: avaluació de les web municipals  
www.mapainfoparticipa.com El Mapa InfoParticipa al qual li dediquem aquest web, és el Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya, que es va concebre l’any 2012. Es va construir la plataforma per realitzar l’avaluació dels  ajuntaments de Catalunya.
amb 52 Indicadors , adaptats a les Lleis de Transparència.