EL NOSTRE EQUIP
Equip multidisciplinari del camp de l'educació, sociologia, psicologia, histňria, dret i gestió amb interčs per promoure un canvi de mirada a les relacions multigeneracionals de manera que es potenciď el reconeixement dels sabers i experičncies de la generació sčnior.
 Maria Jesús Comellas i Carbó
Maria Jesús Comellas i Carbó
Gestora. Doctora en Psicología.
Carme Guitart Molera
Carme Guitart Molera
Pedagoga i mestra
Carme  Bosch
Carme Bosch
Sociňloga, Mestra
Mercč Adan
Mercč Adan
Arqueologa, gestora
Montserrat Serrats
Montserrat Serrats
Historiadora, mestra
Carme Triadó
Carme Triadó
Psicňloga