ENTITATS PARTICIPANTS
La magnitud del projecte i les oportunitats que representa per a les institucions educatives ha portata que algunes entitats, que tenen diferents centres educatius,o algunes Xarxes de centres ho hagin donat a cončixer a la totalitat de la seva entitat perquč es puguin valorarles oportunitats que el projecte els ofereix.
Aixň mostra la importŕncia que se li atorga i les oportunitats que hi veuen en fer-ne difusió entre el seu alumant i professorat.
Fundació Agrupació Mútua
Fundació Agrupació Mútua
Conveni amb la Fundació Agrupación Mutua
Escola pia de Catalunya
Escola pia de Catalunya
Entitat conformada per persones, laiques i religioses, que compartim valors i actituds.
EAEA
EAEA
Associació Europea per a l’Educació d’Adults.