PUBLICACIONS
Aquest projecte és participatiu des del primer moment i implica a tres generacions valorades no tant per l'edat sinó pel rol que ocupen en les recerques. La dinŕmica que es porta a terme es va concretant en els documents adjunts.