FUNCIONAMENT
Aquest projecte és participatiu des del primer moment i implica a tres generacions valorades no tant per l'edat sinó pel rol que ocupen en les recerques. La dinàmica que es porta a terme es va concretant en els documents adjunts.
El projecte de la UAB-GRODE proposa la mentoría en treballs de recerca de batxillerat i universitats (Grau, mestratges...) per persones sèniors, vinculats amb el món professional, que tenen experiència i coneixement en el tema de la recerca. Veure les informacions concretes en els diferents apartats.