COL·LABORACIONS
El projecte ha rebut la col·laboració d'algunes institucions que han valorat la seva finalitat com proposta afavoridora de les relacions intergeneracionals mitjançant la mentoria en la construcció de coneixement.
També es valora el fet que és una proposta innovadora que promou un canvi de mirada de la societat millorant el reconeixement del saber i l'experičncia de la generació sčnior i incideix en els estereotips per raons d'edat (Edatisme) que rep aquesta generació.
Aquest recolzament és, bŕsicament, ideolňgic estratčgic i, en alguns casos, amb suport financer.
Classes Solidŕries
Classes Solidŕries
Suport solidŕri a l'alumnat durant el confinament sigui per classes o treballs de curs o de recerca
Fundació ACEFIR
Fundació ACEFIR
Associació catalana per a l'educació, la formació i la recerca.
Fundació Marianao
Fundació Marianao
Projectes socioeducatius al servei de la comunitat.
EAEA
EAEA
Associació Europea per a l’Educació d’Adults.
Serveis Educatius Baix Llobregat
Serveis Educatius Baix Llobregat
Informació, trŕmits i serveis de la Generalitat de Catalunya.